-->
Kuizi Kimia - pjesa e tretëKy është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e tretë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur.
Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen rreth lëndës së kimisë.[id]http://games.mochiads.com/c/g/kuizi-kimia-pjesa-e-trete/Kuizi%20Kimia%20pjesa%20e%20tretë.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Tags:
Comments