-->
Kuiz anglisht për klasën e 6Ky eshte nje kuiz nga gjuha angleze e klasës së gjashtë. Kuiz përmban 5 pyetje. Secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni njohuritë tuaja në anglisht.
Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen.[id]http://games.mochiads.com/c/g/kuiz-anglisht-pe-r-klase-n-e-6/Kuiz%20anglisht%20për%20klasën%20e%206.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Tags:
Comments