-->
Kuizi Biologjia - pjesa e 17Ky është nje kuiz nga Biologjia. Pjesa e 17 përmban 51 pyetje të ndryshme nga Biologjia. Pra testoni njohuritë tuaja se sa dini rreth Biologjisë. Secila pyetje është me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë.

This is a quiz of Biology. Part 17 contains 10 different questions Biology. So test your knowledge than you know about biology. Each question is from 4 options or where only one answer is correct.
Testoni njohurite tuaja ne Biologji dhe pergadituni rreth testit te semimaturës, matures apo testit pranues në fakultet.

Test your knowledge in Biology and Prepare about semimature test, matures or college entrance exam.[id]http://games.mochiads.com/c/g/kuizi-biologjia-pjesa-e-17/Kuizi%20Biologjia%20-%20pjesa%20e%2017.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Tags:
Comments