-->
Kuizi Informatika - Pjesa e parëKy është një kuiz nga Informatika. Kuizi përmban 34 pyetje të ndryshme nga Informatika. Secila pyetje ka 4 opcione, ku vetëm njëri opcion është i saktë. Kjo është pjesa e parë e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në informatikë.
Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen në këtë kuiz.[id]http://games.mochiads.com/c/g/kuizi-informatika-pjesa-e-pare/Kuizi%20Informatika%20-%20Pjesa%20e%20parë.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Tags:
Comments