-->
Kuizi Kimia - Pjesa e 15Ky është një kuiz nga Kimia. Kuizi përmban 10 pyetje. Secila pyetje ka 4 opcione, ku vetëm njëri opcion është i saktë.Kjo është pjesa e 15 e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në Kimi si dhe mësoni gjërat që nuk i keni ditur më parë.


This is a quiz of Chemistry. The quiz contains 10 questions. Each question has four options, only one option is correct. This is part 15 of this quiz. Test your knowledge in chemistry and learn things you did not know before.
Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen.


Answer the questions that appear.[id]http://games.mochiads.com/c/g/kuizi-kimia-pjesa-e-15/Kuizi%20Kimia%20-%20Pjesa%20e%2015.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Tags:
Comments