-->
Shtëpia dhe orenditë - Kuiz nga gjuha anglezeKy eshte nje kuiz nga gjuha angleze.Kuizi ka te beje me shtepine dhe orendite. Duhet t'i dini objektet se si quhen ne gjuhen angleze. Kuizi ka 10 pyetje ku secila pyetje ka kater opcione ku vetem njeri opcion eshte i sakte. Testoni njohurite tuaja ne gjuhen angleze.


This is a quiz from the English language. The quiz has to do with the house and the furniture. Must know how objects are called in English. The quiz has 10 questions and each question has four options with only one option is correct. Test your knowledge in English.
Pergjigjuni ne pyetjet qe shfaqen.


Answer the questions that appear.[id]http://games.mochiads.com/c/g/shte-pia-dhe-orendite-kuiz-nga-gjuha-angleze/Shtëpia%20dhe%20orenditë%20-%20Kuiz%20nga%20gjuha%20angleze.swf?affiliate_id=4cef20d9623f787d[/id]
Tags:
Comments